De Stichting eX:plain ontwikkelt leermiddelen en examens voor allerlei beroepsgroepen, zowel voor leerlingen in het mbo als voor zittend personeel. V-learning is door eX:plain ontwikkeld in opdracht van de SOBB. eX:plain beschikt over eigen software waarmee allerlei klantgroepen bij leren en examineren ondersteund kunnen worden. De leermiddelen worden altijd in samenspraak met beroepsbeoefenaren ontwikkeld. De kracht van eX:plain is dat het aanbod integraal kan zijn: van het toetsen van het niveau van medewerkers, tot het ontwikkelen van lesmateriaal, examineren en registreren van behaalde resultaten.

Meer informatie over eX:plain vindt u hier: www.explain.nl
Meer informatie over de leermiddelen vindt u hier: www.smarteducationaltools.nl

U kunt eX:plain bereiken via: set@explain.nl

Verantwoording gebruik afbeeldingen